Apps accessibles per tothom

 In Accessibilitat, Home, Varis, Varis Definitiu

Durant els últims anys les noves tecnologies han causat una verdadera revolució en les nostres vides, i si ha un aparell protagonista, és sens dubte el telèfon mòbil o smartphone, que s’ha convertit en un complement indispensable en el nostre dia a dia.

El telèfon mòbil fa molt temps que ja no només serveix per parlar i enviar missatges. Ara tenim al nostre abast qualsevol informació, aplicacions que ens permeten comunicar-nos al instant amb els nostres usuaris, jugar, llegir, i estar permanentment connectats ¡tant connectats que arribem a consultar el mòbil fins a 150 vegades al dia!

Hi ha més de tres milions d’aplicacions a Apple Store i Google Play dissenyades per fer la nostra vida més fàcil i ajudar-nos a interactuar amb el món, però ¿què hi ha de les persones amb discapacitat o d’avançada edat? ¿són aquestes apps accessibles per a tots?

La veritat és que només un petit percentatge són accessibles i encara queda molt camí per recórrer per que estiguin al abast de tots.

Però hi ha alguns desarrolladors que ho tenen en compte en els seus dissenys i incorporen pràctiques i formats per a tots, per que puguin ser utilitzades per a qui en ocasions troben més útils aquests serveis. ¿Quines són aquestes apps?

Consigue toda la información sobre accesibilidad de las guías PREDIF en formato electrónico a través de la app. Esta App reune en una sola aplicación las necesidades de las personas con movilidad reducida para encontrar puntos de interés accesibles y su taxi accesible más cercano. Esta App es un recomendador de las Apps promovidad por la Fundación Vodafone España
TUR4ALL Aconsegueix tota la informació sobre accessibilitat de les guies PREDIF en format electrònic a través de l’app. Accessibility Plus Aquesta App reuneix en una sola aplicació les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda per trobar punts d’interès accessibles i el seu taxi accessible més proper. APPSccesibles Aquesta App és un recomendador de les Apps promobilitat per la Fundació Vodafone Espanya.
Extiende el uso de la audiodescripción para que las personas ciegas puedan acceder a una película audiodescrita en cualquier cine, televisión o formato. Mejora la calidad de vida de las personas con comunicación. Permite acceder de forma rápida y fácil a definiciones, mostrando la correspondencia entre las palabras y los signos más habituales.
AudescMobile Estén l’ús de la audiodescripció per que les persones cegues puguin accedir a una pel·lícula audiodescrita en qualsevol cine, televisió o format. Hermes Mobile Millora la qualitat de vida de les persones amb comunicació. DILSE Mòbil Permet accedir de forma ràpida i fàcil a definicions, mostrant la correspondencia entre les paraules i signes més habituals.
Ayuda a cualquier persona con discapacidad a ejercer su poder de decisión sobre sí misma y su entorno resolviendo sus problemas con autonomía. Esta aplicación da a conocer los problemas de accesibilidad que presentan algunos municipios y busca una solución rápida que ayude a que las ciudades sean más accesibles. Esta aplicación acerca la lengua de signos a los más pequeños, sean sordos u oyentes para conseguir que descubran de una forma lúdica qué significan, cómo se escriben, cómo se signan o cómo se usan las palabras.
Empower You Ajuda a qualsevol persona a exercir el seu poder de decisió sobre sí mateixa i el seu entorn resolvent els seus problemes amb l’autonomia. Línia Accessibilitat Aquesta aplicació dona a conèixer els problemes d’accessibilitat que presenten alguns municipis i busca una solució ràpida que ajuda a que les ciutats siguin més accessibles. Els primers signes Aquesta aplicació acosta la llengua de signes als més petits, siguin sords o oients per aconseguir que descobreixin de forma lúdica què signifiquen, com s’escriuen, com es signen o com s’utilitzen les paraules.

Aquestes són només algunes de les apps pensades per a tots encara que segurament tu coneixes alguna que no hem tingut en compte ¡Escriu-nos un comentari amb les teves recomanacions i les afegirem al post!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search