Com optimitzar energèticament el nostre ascensor

 In General

L’ascensor és un dels elements de la comunitat de propietaris que pot donar més marge per l’eficiència energètica, sobretot en aquells blocs en què hi ha més d’un ascensor. Per aquest motiu, adoptant unes mesures bàsiques podem gaudir d’estalvis de fins el 50% en el seu consum d’energia.

Tant la tecnologia elèctrica com la hidràulica són eficients depenent del seu camp d’aplicació, pel que existeixen soluciones d’eficiència energètica específiques per cada una d’elles. Per també n’existeixen comunes per ambdues tecnologia.

Una d’elles és el mode Stand By o ‘mode d’espera’. Aquesta solució permet que durant el temps que l’ascensor roman en espera (horari nocturn per exemple), els equips que consumeixen energia però que durant aquest període no realitzen cap servei, es desconnectin per no consumir electricitat de forma innecessària. L’ascensor tornarà a ser actiu després de la primera trucada de l’usuari o automàticament després de la primera trucada de l’usuari o automàticament després del període programat de Stand By.

Més del 78% del consum de l’ascensor correspon a la il·luminació segons les dades del Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), pel que instal·lant un sistema de control intel·ligent de llum de cabina s’aconsegueix una reducció dràstica del consum elèctric.

Aquest sistema detecta la presència de persones a cabina mitjançant sensors de moviment i activa la il·luminació de la cabina de forma automàtica i la desactiva quan no s’utilitza.

Una de les opcions més comuns i també relativa a la il·luminació és la substitució de la il·luminació tradicional per làmpades LED de baix consum. Aquesta tecnologia té múltiples avantatges entre ells l’augment de la vida útil i la l’eficiència lumínica amb respecte al sistema tradicional, a més de tenir una alta capacitat de encès – apagat, el que ho fa perfecte per la seva implantació juntament a la opció anterior d’eficiència energètica.

En termes de consum global de l’ascensor, amb l’actuació conjunta dels sistemes d’eficiència energètica aplicats sobre la il·luminació i sobre els períodes d’espera de l’ascensor, s’aconseguís un estalvi del 50%.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search