Kit Hidro Energy

Probablement te’n has adonat que amb el canvi de tarifes de les empreses elèctriques, el preu de la factura d’electricitat de la teva comunitat s’ha vist incrementat. És per això que cada vegada més, moltes comunitats de veïns estan buscant diferents alternatives per poder disminuir l’import de les seves factures, i la més comú entre totes, és la de reduir la potència contractada de l’ascensor.

Per aquest motiu hem desenvolupat el Kit Hidro Energy, un sistema que permet millorar l’eficiència energètica dels ascensors de tecnologia hidràulica, ja que redueix el consum elèctric dels ascensors.

Com funciona el Kit Hidro Energy?

En primer lloc, s’instal.la un dispositiu electrònic que limita la potencia de consum de l’ascensor per no sobrepassar l’auto límit marcat per la comunitat de propietaris. A partir de la potencia contractada de l’ascensor i de les característiques d’instal.lació, es calcula quants trams de potència podrien reduir-se, que en la majoria dels casos no solen arribar a dos trams.

Com limita el consum?

Els ascensors hidràulics necessiten molta potencia per impulsar la cabina de l’ascensor al moment d’arrancar i funcionen sempre a màxima potencia, tant si va carregat al màxim com si no, i per tant, a màxim consum. Una vegada instal.lat el Kit Hidro Energy i establint l’auto límit de consum, el sistema detecta la càrrega de cabina i regula la velocitat en funció d’aquesta, per no superar el límit marcat i optimitzar la velocitat segons la càrrega.

D’aquesta manera, quan l’ascensor viatgi buit o amb poca càrrega la velocitat serà superior mentre que, quan viatgi a màxima capacitat es disminuirà per evitar consumir més energia.

En resum, podem dir que aquest sistema ens aporta una reducció del consum energètic i un augment de la eficiència del motor, proporcionant un allargament de la vida útil del motor i aportant una major suavitat quan es posa en marxa i para l’ascensor.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search