Avís Legal i Dades de l’empresa

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

  • Titular: CITYLIFT SA
  • Adreça: Pol. Ind. Mas Xirgu, Crta. Sta. Coloma, 99 (17005 GIRONA)
  • Contacte: comercial@citylift.net
  • Telèfon: 902.225.490

Objecte:

Aquestes condicions generals (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el portal”) que la companyia CITYLIFT (en endavant, “l’empresa” posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal l’usuari expressa plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen doncs, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos, reglaments o instruccions que es posin al seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen el previst a aquestes Condicions Generals mentre no s’oposin a elles.

Exclusió de responsabilitat per el funcionament del Portal i els seus serveis.

L’empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquests. L’empresa no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o per els errors en l’accés a les diferents pàgines del Portal o aquelles des de les que es prestin determinats serveis.

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible al portal.

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web en allò referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i de la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUIEX DOCUMENT CONTRACTUAL.

Llei de consumidors

La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estan subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa al R.D. 515/89 del 21 d’Abril, es troba a disposició dels compradors a les oficina de l’empresa.

En virtut de l’article 27 del RDL 1/2007 (Llei General per la Defensa de Consumidors i Usuaris), el consumidor i usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment, comptats des de la data de celebració del contracte, prement aquí.

Utilització del Portal i dels serveis per els usuaris.

Només en el cas de que s’hagi obtingut una prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de l’empresa, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del portal o dels serveis reomplint per ells, mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició, en aquest efecte o dels que es troben habitualment a Internet.

Exclusió de responsabilitat dels continguts. 

L’empresa no es en cap cas responsable, ni de manera directe ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicat, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

Exclusió de responsabilitat per els continguts i serveis allotjats fora del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de busca, les quals permetin l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. L’empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant, no assumeix cap responsabilitat ni directe ni subsidiària sobre aquestes pàgines web.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o tercers titulars dels mateixos. En cas algun, els accessos a les pàgines web del Portal impliquen cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels anomenats drets, ni transferir dret a la utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o bens de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar copies per l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de Dades.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al: Pol. Ind. Mas Xirgu Ctra. Santa Coloma, 99 – 17005 Girona.

 

Llei Aplicable i Fur.

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que puguin derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicacions de les Condicions Generals, l’empresa i l’usuari, amb renuncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Start typing and press Enter to search