Estimat client,

A continuació li detallem les tasques concretes de manteniment que es realitzen en cada una de les revisions.

Les tasques de freqüència fixa són aquelles que es realitzen en cada revisió de manteniment, sigui mensual, cada 6 setmanes o quatrimestral en funció dels requeriments normatius. Les tasques de freqüència variable es realitzen específicament els mesos indicats al llistat inferior.

Tasques de freqüència fixa

 • Claus i llibre de manteniment
 • Quadre de maniobra
 • Nivell d’oli
 • Engreixament politja
 • Sorolls
 • Sistema d’emergència
 • Nivell de pis
 • Final de carrera
 • Il·luminació
 • Limitador de velocitat
 • Contacte de seguretat
 • Operador
 • Cunyes
 • Contrapes
 • Portes
 • Polsadores i lluminosos
 • Temporitzadors
 • Pistó (H)
 • Neteja de fossat
 • Humitats
 • Telèfon

Tasques de freqüència variable: Gener, maig i setembro

 • Neteja sala de màquines
 • Neteja quadre de maniobra
 • Plaques
 • Protecció del motor
 • Borns del quadre
 • Neteja del grup tractor
 • Politges
 • Terra

Tasques de freqüència variable: Febrer, juny i octubre

 • Cabina
 • Motlles
 • Xassís
 • Guiadors
 • Operador de cabina
 • Pesacàrregues
 • Paracaigudes

Tasques de freqüència variable: Marcos, juliol i novembre

 • Portes
 • Engreixament
 • Operador
 • Llum de forat
 • Terra

Tasques de freqüència variable: Abril, agost i desembre

 • Guies
 • Cables
 • Mangueres
 • Finals de carrera
 • Instal·lació hidráulica

Aquesta informació és un resum de les activitats realitzades. Després de cada revisió el client rebrà un part de treball on es recullem expressament les feines realizades durant la visita de manteniment, el temps emprat i alte informació addicional.

Si té qualsevol dubte sobre la revisió de manteniment o qualsevol altre qüestió, pot contactar amb el nostre Departament d’Atenció al Client a través del correu electrònic atencionalcliente@citylift.net o el telèfon 972 225 490.

Start typing and press Enter to search