*A aplicar-se durant la vigència del contracte de manteniment. Els cost dels equips i dels recursos emprats per la seva instal·lació és finançarà en 36 quotes mensuals de 8,13€ + IVA que es facturarà conjuntament amb la quota de manteniment.

El preu promocional va supeditat a que el client es comprometi a respectar el contracte de manteniment amb CITYLIFT S.A., així com a prorrogar-lo en un període de 36 mesos, mentre duri el període de finançament.

Si el client es donés de baixa en el servei de manteniment durant aquest període haurà d’abonar a CITYLIFT S.A. les quotes de manteniment i quotes de finançament pendents fins a la finalizació de la prórroga per sugrafar les despeses assumides prèviament per CITYLIFT S.A. per l’adquisició dels equips.

Empieza a escribir y pulsa Intro para buscar